פיקוח סביבתי

נספח סביבתי לביצוע פיקוח
על עבודות

פרויקטי תשתיות והנדסה מורכבים וגדולים דורשים פיקוח סביבתי רצוף במהלך העבודות המבוצעות. נספח סביבתי לביצוע פיקוח הינו מסמך מלווה הנכתב לפני תחילת העבודות בפועל. הנספח מתייחס לכלל הדגשים הסביבתיים בשטח הפרויקט אליהם יש להתייחס בעת ביצוע העבודות.

פיקוח סביבתי בשטח

תוצר משנה של נספח סביבתי לביצוע פיקוח הינו דו"ח קבוע שניתן בפרקי זמן קבועים (שבועי, חודשי וכד'), הבוחן את ביצוע הנחיות הנספח הסביבתי בפועל. הפיקוח מנטר את הסעיפים שנקבעו באופן שוטף ומתריע במידה ויש חריגה או צורך בתיקון.