סקרי קרקע וגזי קרקע

סקרים היסטוריים לזיהומי קרקע

סקר היסטורי הינו דרישה רגולטורית שמטרתה לאפיין את פוטנציאל זיהום הקרקע באתר.
האפיון מבוצע ע"י סקירה היסטורית של שימושי הקרקע וזאת ע"י שימוש בתצלומי אוויר, ארכיונים, סיור באתר וחומרים נוספים הנאספים במהלך כתיבת הסקר. הסקר מבוצע עפ"י הנחיות המשרד להגנת הסביבה ונבדק על ידו . במידה ומתגלה פוטנציאל לזיהום קרקע, הסקר מציע תוכנית לבדיקות קרקע/ גזי קרקע בהתאם.

תוכניות לבדיקות קרקע / גזי קרקע

תוכנית לבדיקת קרקע / גזי קרקע נכתבת עפ"י ממצאי החקירה ההיסטורית או עפ"י נוהלי המשרד להגנת הסביבה לביצוע סקרי קרקע/ גזי קרקע. התוכנית משמשת ככתב כמויות לביצוע ומוגשת לאישור המשרד להגנת הסביבה לפני הביצוע בפועל.

קידוחי קרקע / גזי קרקע

ביצוע קידוחים ונטילת אנליזות למעבדה דורשים הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות וליווי סביבתי בעת הביצוע. יש צורך בצוות מקצועי ומיומן אשר ילווה את העבודה בשטח, יוודא שהתוכנית המאושרת יוצאת לפועל כנדרש וינתח את תוצאות המעבדה בדייקנות.

דו"חות סקרי קרקע / גזי קרקע

ניתוח תוצאות מעבדה אשר מתקבלות לאחר בדיקות קרקע / גזי קרקע מבוצע עפ"י תקנים של המשרד להגנת הסביבה. הניתוח דורש מיומנות והבנת הסביבה בה מבוצעת העבודה והוא מהווה בסיס לכתיבת דו"ח מסקנות והמלצות לטיפול נכון באתר.

דיגום ערמות ודיגום מוודא

עפ"י הנחיות המשרד להגנת הסביבה.

ליווי פינוי קרקע מזוהמת

עפ"י הנחיות המשרד להגנת הסביבה.

בדיקות אוויר תוך מבני

עפ"י הנחיות המשרד להגנת הסביבה.

הערכה כלכלית לחקירת קרקע כולל פינוי

בפרויקטים רבים נדרש בשלב הראשון לבצע הערכת עלויות מקדימות. בתוך כך מבוצע ניתוח שטח עפ"י פרמטרים ידועים וע"י איסוף חומרים רלוונטיים תוך תרגום הצרכים לעלויות כלכליות.